Ett poulärt inslag i sommarbilden från Rättvik, har i många år varit turerna med kyrkbåt till och från Rättviks kyrka, varje söndag. Traditionen har hållits vid liv och är mycket uppskattad av såväl turisterna som av Rättvikarna själva. Det är Rättviks Turistförening organiserar och det är olika byalag ansvarar för rodden till kyrkan på söndagar.

Siljans smycken

Rättviks Turistförening lät bygga två kyrkbåtar som ”Rättvikskullan ”1974  och ”Siljansvind” 1978. Ännu en båt ”Rättvikskullâ” fins i Rättvik och ägs av   Rättviks Roddklubb. I Rättviksflottan finns allså 3 båtar, dessutom finns en i Vikarbyn och i Stumsnäs som är i byarnas ägo. Under två veckor efter midsommar tävlas det i kyrkbåtsrodd.

Men inte minst är det alltså söndagsrodderna som  denna hemsida beskriver programmet för, som ger stora avtryck i Siljansprofilen.
Rodd för konfirmander och bröllop, blir ett alltmer efterfrågat inslag i sommar Rättvik.